ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องบิน สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์