ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน แผนกเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน