ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ แผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์