ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 แผนกวิชาช่างอากาศยาน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์