ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) สังกัดสำนักผู้ว่าการ