สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง