สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             นางสาวอนัญญา สิทธิคง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน พร้อมคณาจารย์ และพนักงาน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Systems : EIS) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและยกระดับบุคลากรของ สบพ. ด้าน IT โดยมี นายอัครพัฒน์ อาภาอดุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

 

*********************************************** 

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง