สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

            นางสาวอนัญญา  สิทธิคง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าศึกษาดูงานด้านแผนเผชิญเหตุด้านสารสนเทศ โดยมี  นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ  

 

*********************************************** 

  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง