สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ นายพรชัย สกุลรัตนสุภา และคณะผู้สังเกตุการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม ในโอกาสประชุมหารือเพื่อลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Integrity Pact Signing Ceremony, an Anti-Corruption Cooperation in Public Procurement.

 

 

          On August 17, 2018, at Auditoruim 200, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and staff welcomed Mr. Pornchai Sakulrattanasupa and the Integrity Pact Project observers as they came to attend the meeting to sign Integrity Pact, an anti-corruption cooperation in public procurement for the construction project of the aviation personnel development center building. on August 17, 2018, at the meeting room 200, Bangkok.

 

 

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง