สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม เปิดหลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot)  จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน เรียนจบพร้อมรับประกาศนียบัตรและบันทึกศักยครูการบิน

The Civil Aviation Training Center (CATC), a State Enterprise under the Ministry of Transport, Opens the Instructor Pilot Courses Conducted with Full Contents and Offers Certificates and Flight Instructor Rating Records for the Course Attendants   Who Complete the Courses.

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบินที่ ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เปิดหลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot)  ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้   ความเชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยหลักสูตรครูการบินที่เปิดฝึกอบรม   มีดังนี้

  1. หลักสูตรครูการบิน-เครื่องบิน Instructor Pilot – Airplane Course (IP-A) ระยะเวลาฝึกอบรม 6 – 10 สัปดาห์ ค่าฝึกอบรม 268,000 บาท
  2. หลักสูตรครูการบิน-เฮลิคอปเตอร์ Instructor Pilot – Helicopter Course (IP-H) ระยะเวลาฝึกอบรม 6 – 10 สัปดาห์ ค่าฝึกอบรม 434,700 บาท

 

         หลักสูตรครูการบินของสถาบันการบินพลเรือน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักบินที่มีความต้องการที่จะทำหน้าที่ครูการบินและถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านการบิน รวมถึงนักบินที่ต้องการเพิ่มศักยครูการบิน และต้องการความรู้ ขยายขีดความสามารถในวิชาชีพเพิ่มเติม โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการสอนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ ด้านการบินตามหลักมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิชาภาคพื้นและวิชาภาคอากาศ ตลอดจนเทคนิคการสอน อาทิ องค์ประกอบของการสอนที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนก่อนและหลังการปฏิบัติการบิน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน การวางแผนการเรียนการสอน ระเบียบวินัย  ที่เกี่ยวข้อง การใช้อุปกรณ์การสอน รวมถึงการใช้เครื่องช่วยฝึกบินที่เหมาะสม ตลอดจนทักษะ ความชำนาญในการทำการบิน ฝึกบินกับเครื่องบินที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การบิน เครื่องช่วยเดินอากาศแบบใหม่ ทำการบินด้วยเครื่องบินใหม่เอี่ยมเท่านั้น พร้อมทั้งสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนของ สบพ.  ที่มีมาตรฐานสูงได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยทุกหลักสูตรมีครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูงมากมีการตรวจสอบฝีมือบินจากครูการบินของ สบพ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (DESIGNATED CHECK PILOT) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  ผู้เข้าอบรมจะมั่นใจและปลอดภัยทุกครั้งที่ทำการบิน  และสามารถนำมาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสอนศิษย์การบินได้ตามเป้าหมาย

          เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเมื่อผ่านการทดสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะได้รับการบันทึกศักยครูการบิน (เฮลิคอปเตอร์ หรือ เครื่องบิน) ลงในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี (CPL,CPH)

      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th  หรือโทรสอบถามที่แผนกการตลาด เบอร์โทร  0 2272 6108, 086 326 5555

 

    The Civil Aviation Training Center (CATC), a state enterprise under the Ministry of Transport, is considered an only one-stop-service institute of aviation in Thailand in particular. In addition, the CATC is a Full Member of the ICAO TRAINAIR PLUS Project under the International Civil Aviation Organization (ICAO). The CATC opened the Instructor Pilot Courses which were conducted to train the instructor pilots. Courses would be taught by flying instructors who had knowledge, expertise and experiences at high level, at the Flight Training Center of CATC, located in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. The opened Instructor Pilot Courses were as follows:   

 

  1. The Instructor Pilot – Airplane Course (IP-A) which would take 6-10 weeks of training (The IP-A Course’s training fee is 268,000 Baht); and
  2. The Instructor Pilot – Helicopter Course (IP-H) which would take 6 -10 weeks of training (The IP-H Course’s training fee is 434,700 Baht).

    The Instructor Pilot Courses of CATC focused on the development of instructor pilots’ competencies, so the instructor pilots would be able to carry out duties and disseminate knowledge and skills in aviation. Moreover, pilots who wanted to enhance the flight instructor rating, gain more knowledge, and additionally extend professional competencies, would match with the instructor pilot courses. The course attendants would also gain knowledge, understand the instructions, follow the knowledge dissemination and gain aviation skills with efficiency, in compliance with the international standards. Furthermore, the course attendants would learn more about air and ground subjects and instructional techniques regarding to efficiently instructional components, pre-instruction and post-instruction of aviation practices, learning procedure, evaluation of students’ competencies, instructional planning, relevant regulations, the use of instructional tools, and the use of appropriate flight simulator training devices. In addition, the instructor pilots would gain skills and expertise in flight training. They would conduct flights in modern aircraft, equipped with modern flight devices and air navigation devices. The flight trainings would be conducted with new aircraft only. Furthermore, the flight training would be conducted at the Airport of CATC surrounded by facilities which complied with high standards, certified by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) and International Civil Aviation Organization (ICAO) in terms of flight training. Every CATC course would be conducted by instructor pilots who had high number of flying hours and expertise. They were tested in terms of flying skills by the CATC flight instructors who were designated by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) as check pilots. All attendants of the CATC’s Instructor Pilot Courses were ensured to fly safely every time of flying. Moreover, they would be able to apply gained knowledge with the real instructions aimed for teaching student pilots, as determined.             

    After completing the Instructor Pilot Courses, the attendants would receive certificates from the CATC which was certified by the Royal Thai Government and the International Civil Aviation Organization (ICAO). In addition, after passing the Civil Aviation Authority of Thailand’s test (CAAT’s test), the flight instructor rating (for helicopter or airplane) would be recorded in the personnel license (Commercial Pilot License: CPL, or Commercial Pilot License-Helicopter:  CPH)           

      Applicants can apply from now on. The aforementioned training courses will be conducted from March 1 – April 30, 2021. People who are interested in the courses can go to the website: www.catc.or.th for details or call the Marketing Department of CATC, telephone number: 0 2272 6108 or 086 326 5555

 

*********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง