สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Instructor Pilot Rating (Ground School) รุ่นที่ 17 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 15 คน เป็นทุนจาก กองบินตำรวจ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ฯ

 

 ************************************************
   

บทความที่เกี่ยวข้อง