สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Instructor Pilot Rating (Ground School) รุ่นที่ 17  ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นทุนจาก กองบินตำรวจ จำนวน 15 คน และ ทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ฯ

 

 ***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง