สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเเละฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำเเผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual Knowledge Management Plan) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ    สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดการความรู้ สามารถพัฒนาเป็นผลงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง เเละใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร ต่อไป

 

 

CATC Organizes Development Project and Workshop on “Individual Knowledge Management Plan”.

 

 

       CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the of development project and workshop on ”  Individual   Knowledge   Management   Plan ” held on April 27, 2018 at CATC. The workshop aimed to provide participants with knowledge, understanding, and appreciation of knowledge management and to apply it on the job which will contribute to organizational development.         

 

 

***************************************