สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะ Incheon International Airport Corporation (IIAC) นำโดย Mr. Dong-hwa Shin, Director / Global Training Team, Incheon International Airport Corporation และ Ms. Ji-Sook Kim, Senior Manager / Global Training Team, Incheon International Airport Corporation เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

        คณะ Incheon International Airport Corporation (IIAC) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อหารือแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน ICAO IATA  NGAP และ ACI รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการศึกษาดูงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานร่วมกันในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ต่าง ๆ ภายใน สบพ. ได้แก่ ห้อง Air Traffic Control Tower Simulator แบบ 360 องศา ห้อง Aircraft Composite Workshop ห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce และห้อง Visual Aircraft Simulator Airbus เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา และหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินต่อไป

 

 

CATC Welcomes Incheon International Airport Corporation (IIAC)

 

        On February 27, 2019, CATC CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and the executives welcomed delegates from Incheon International Airport Corporation (IIAC) led by Mr. Dong-hwa Shin, Director / Global Training Team, Incheon International Airport Corporation and Ms. Ji-Sook Kim, Senior Manager / Global Training Team , Incheon International Airport Corporation on February 27, 2019.

 

      The Incheon International Airport Corporation (IIAC) visited CATC and discussed guidelines for academic cooperation. ICAO IATA NGAP and ACI standard development courses, exchanged personnel and studied courses related to future airport management and visited training classes in CATC including 360 degree air traffic control tower simulator, aircraft composite workshop, rolls-royce workshop and visual aircraft simulator airbus workshop. This was to be guidelines for educational management

 

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง