สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดกิจกรรมการบิน In Love Valentine’s Day Party   CATC Holds an Event, “In Love Valentine’s Day Party”.

 

           ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมการบิน In Love Valentine’s Day Party พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน สบพ.

           โดย กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน จัดกิจกรรมการบิน In Love Valentine’s Day Party โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงความสามารถการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ การแสดงของนักศึกษา พร้อมของรางวัลมากมายจากกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียนเนื่องในวันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 1  สบพ.กรุงเทพฯ

          

        Dr. Napapa Patarakamonpon, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the opening ceremony of “In Love Valentine’s Day Party Event”, accompanied by CATC instructors and staff.   

         The Aviation Technical English Division held an event, In Love Valentine’s Day Party with an objective to initiate activities for students to show their skills in English usage and English performance skills. Gifts and awards were offered by the Aviation Technical English Division. Students were promoted to practise English through skill enhancing activities outside classrooms on Valentine’s Day, February 14, 2020, at Auditorium 1, CATC, Bangkok.   

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง