สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Arun Mishra, Regional Director ICAO Asia & Pacific Office Mr.Jorge Vargas, Director of the Technical Cooperation Bureau (TCB) of ICAO และ Mr. Meshesha Belayneh, Chief of Global Aviation Training (GAT) of ICAO ในโอกาสมาเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสมาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ ICAO อีกทั้งหารือการดำเนินโครงการฝึกอบรมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และการประชุม ICAO Global Aviation Cooperation Symposium ครั้งที่ 3 (GACS3) โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง