สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ICAO Safety Management for Practitioners Course (SMxP)” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 28 คน แบ่งเป็นผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน Civil Aviation Authority ของประเทศในกลุ่ม Asia Pacific ที่ได้รับทุนจาก ICAO COSCAP-SEA ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ทุนจาก Air Macau สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน ทุนจาก บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 3 คน และทุนจากสถาบันการบินพลเรือน (สำนักงานนิรภัยและชีวอนามัย) จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

    สำหรับการจัดหลักสูตรดังกล่าว สบพ. ได้รับความร่วมมือจาก ICAO Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme – South East Asia (ICAO COSCAP-SEA) ที่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบินเป็นไปด้วยความปลอดภัย อีกทั้งเป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการทำงาน ด้านความปลอดภัยด้านการบินให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของ Operator และหน่วยงาน Civil Aviation Authority                ของประเทศสมาชิก ICAO โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Punya Raj Shakya, Regional Officer, Aerodrome Ground Aid, ICAO Asia and Pacific Regional Office และMr. Daniel Cruz Bardera, Air Navigation Service Specialist, European Union Aviation Safety Agency มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง