สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ICAO Safety Management for Practitioners Course (SMxP)” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 28 คน แบ่งเป็นผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน Civil Aviation Authority ของประเทศในกลุ่ม Asia Pacific ที่ได้รับทุนจาก ICAO COSCAP-SEA ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ทุนจาก Air Macau สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน ทุนจาก บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 3 คน และทุนจากสถาบันการบินพลเรือน (สำนักงานนิรภัยและชีวอนามัย) จำนวน 5 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr. MICHIEL VREEDENBURGH Programme Coordinator ของ COSCAP SEA Programme, International Civil Aviation Organization เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

        สำหรับการจัดหลักสูตรดังกล่าว สบพ. ได้รับความร่วมมือจาก ICAO Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme – South East Asia (ICAO COSCAP-SEA) ที่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบินเป็นไปด้วยความปลอดภัย

 

          อีกทั้งเป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านความปลอดภัยด้านการบินให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของ Operator และหน่วยงาน Civil Aviation Authority ของประเทศสมาชิก ICAO โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Punya Raj Shakya, Regional Officer, Aerodrome Ground Aid, ICAO Asia and Pacific Regional Office และMr. Daniel Cruz Bardera, Air Navigation Service Specialist, European Union Aviation Safety Agency มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย

 

 

 

CATC Organizes “ICAO Safety Management for Practitioners Course (SMxP)” Course, Class 1.

 

 

       On July 8, 2019, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of “ICAO Safety Management for Practitioners Course (SMxP)” course, class 1, held during July 8-12, 2019. The class was attended by 28 participants. Some of them were security officers working in the Civil Aviation Authority of Asia Pacific sponsored by ICAO COSCAP-SEA including Bangladesh, Cambodia, Indonesia Lao PDR, Philippines, Malaysia and Thailand, 1 sponsored by Air Macao, China, 3 Sriracha Aviation Company Limited and 5 by CATC (Office of Security and Health). Also present at the ceremony was Mr. MICHIEL VREEDENBURGH Programme Coordinator, COSCAP SEA Programme, International Civil Aviation Organization.

         

      The course was cooperated by ICAO Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Program (ICAO COSCAP-SEA) which has a mission to support safe aviation operations. It also aimed to promote aviation safety for operators and the Civil Aviation Authority of ICAO member countries. The lecture program was hosted by Mr. Punya Raj Shakya, Regional Officer, Aerodrome Ground Aid, ICAO Asia and Pacific Regional Office and Mr. Daniel Cruz Bardera, Air Navigation Service Specialist, European Union Aviation Safety Agency.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง