สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สบพ. และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr. Jérôme PATOUREAUX, Interoperability coordinator, ICAO Auditor พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในโอกาสที่ผู้ตรวจประเมินจาก ICAO มาทำการตรวจประเมิน กพท. ซึ่งกพท.ได้เลือกสบพ. ในฐานะเป็นหน่วยผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินที่สามารถจัดการฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ  การซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน  และการฝึกนักบินที่มีมาตรฐาน ตามที่ กพท.ได้ให้การรับรองสถาบันให้เป็น   ATO : Approved Training Organization   เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจาก ICAO ได้ทำการตรวจประเมินการทำงานของ  กพท.   โดยหน่วยเกี่ยวข้องของสบพ.ได้เตรียมการให้ข้อมูลตามที่ผู้ตรวจประเมินจาก ICAO ได้สอบถาม  ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของ สบพ. ในการรับการตรวจประเมินจาก ICAO เเละ กพท. ในอนาคตต่อไปด้วย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Welcomes ICAO Auditor and CAAT team.

 

                On May 17, 2019, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN  along with executives and instructors welcomed Mr. Jérôme PATOUREAUX, Interoperability coordinator, ICAO Auditor and a team from Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) as he came to conduct the audit. CATC, as a production and development unit for aviation personnel who can organize air traffic control training, aircraft maintenance and training for pilots that are standardized by the CAAT, which has been accredited by ATO: Approved Training Organization, has been chosen by CAAT to provide information as requested by the ICAO auditor.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง