สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์  ให้การต้อนรับ   Mr. Jorge Vargas , Director of Technical Cooperation Bureau,  ICAO Montreal ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ICAO และ สบพ.  การดำเนินโครงการของสำนักฝึกอบรมด้านการบินระดับโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์เเละทิศทางในการดำเนินงานของ สบพ. รวมถึงเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง