สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “การจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจราจรทางอากาศ (Human Factor in Air Traffic Control)” ให้แก่ครูวิชาภาคพื้น ของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน  15 คน  ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์  2562 โดย สบพ.ได้เชิญ Mr.Jean-Christophe CASTAING, ENAC Training Coordinator Continuing Training, Human Factors Expert/Trainer  มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรจาก ENAC ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

CATC Organizes Certificate Presentation Ceremony for Gradates of Human Factor in Air Traffic Control Course.

 

         Dr. Waraporn Temkaew, Acting Vice President of Academic Affairs, presided over the closing ceremony of “Human factors in air traffic control” program for 15 CATC ground instructors held on February 4-8, 2019. Mr.Jean-Christophe CASTAING, ENAC Training Coordinator Continuing Training, Human Factors Expert/Trainer was the program’s guest speaker and presented ENAC graduation certificate. The ceremony took place on February 8, 2019 at Busarakum Room, 3rd floor, The Emerald Hotel, Ratchadaphisek Road, Bangkok.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง