ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน