สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

เรียน   ศิษย์เก่าสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) / ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย (ศบท.) ทุกท่าน

         สถาบันการบินพลเรือน ใคร่ขอความร่วมมือจาก ศิษย์เก่า สบพ. / ศบท. ทุกท่าน กรอกข้อมูลของท่านเพื่อจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า สบพ. / ศบท.ทั้งนี้  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเป็นที่ชุมนุมพบปะระหว่างชาว สบพ. / ศบท.
ทุกท่าน 
อนึ่ง ข้อมูลของท่านจะถือเป็นข้อมูลปกปิด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่นอกเหนือภารกิจของ สบพ.  ก่อนได้รับอนุญาตจากท่าน

 

==>>> ลงทะเบียนศิษย์เก่า สบพ. / ศบท. <<<==

ข่าวที่เกี่ยวข้อง