ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติและกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน