ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากศยานและเครื่องยนต์