ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน