ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาเว็ปไซต์ ระดับต้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน