ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน