ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ