ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล