ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอน การสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน