ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน