ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน 1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน