ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน