สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข (ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ)

บทความที่เกี่ยวข้อง