ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1 แผนกการเงิน สังกัดสำนักการเงินการคลัง

หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข (ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ)