ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน