ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน