ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ต.พนักงานวิจัยธุรกิจ1 สังกัด แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน