ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน