ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ต.พนักงานการตลาด1 สังกัด แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน