ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน