ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน