ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์