ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน