ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดแผนกซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและเครื่องฝึกบินจำลอง กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน