ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ