ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ต.พนักงานการตลาด1 สังกัด แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน