ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป1 สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน