ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างเครื่องวัดประกอบการบิน 1 สังกัดแผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์