ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร ระดับกลาง สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน